ต้นทุนเงินทุนในการจัดตั้งโครงการปูนซีเมนต์ในอินเดีย