ได้รับนิพจน์สำหรับการคำนวณความเร็ววิกฤตของโรงงานผลิตลูกบอล