หลักการทำงานของโรงงานผลิตลูกและการคำนวณในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์