เครื่องแยกแม่เหล็กแบบเกลียวโครไมท์ในแอฟริกาใต้บดแอฟริกาใต้