เครื่องจักรสำหรับการแปรรูปแร่ทองแดงออกไซด์เป็นแผ่น