วิธีที่ดีที่สุดในการเรียกใช้วงจรปิดในการทำหินในเหมืองหิน