ส่วนที่เหลือของถ่านหินสามารถใช้เป็นเถ้าลอยได้หลังจากบดหรือไม่