ระบุ 3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายจากกิจกรรมการขุด