การกำหนดความแข็งแรงและคุณสมบัติของคอนกรีตที่มีฝุ่นหินเป็นมวลรวมละเอียด