ใช้โครงการโรงอาหารสัตว์ปีกปศุสัตว์เพื่อขายในประเทศจีน