ภาพการทำงานของหน่วยเจียร Pheldspharquartz ในแอฟริกาใต้