ปัญหาดินเกษตรจากการขุดถ่านหินในรัฐจัรขั ณ ฑ์อินเดีย