โรงงานผลิตแร่วานาเดียมเรย์มอนด์ขาย 9878 ชุดพร้อมส่วนลด